تصمیم‌گیری درباره شستا با حضور وزیر کار
تصمیم‌گیری درباره شستا با حضور وزیر کار

[ad_1] محمدرضا بادامچی در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در این جلسه مدیران شستا به کمیسیون آمده بودند. شستا نزدیک به ۴۰۰ شرکت دارد، اغلب این شرکت‌ها به دلیل دیون دولتی به آن‌ها تحویل شده که به تبع از سیاست‌های دولت قصد دارند تعدادی از شرکت‌هایی که برایشان ضرر دارد، بفروشند و با […]

[ad_1]

محمدرضا بادامچی در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در این جلسه مدیران شستا به کمیسیون آمده بودند. شستا نزدیک به ۴۰۰ شرکت دارد، اغلب این شرکت‌ها به دلیل دیون دولتی به آن‌ها تحویل شده که به تبع از سیاست‌های دولت قصد دارند تعدادی از شرکت‌هایی که برایشان ضرر دارد، بفروشند و با مبلغ آن مابقی شرکت‌ها را ساماندهی کنند. در این جلسه تاکید بر این بود که به بازدهی شرکت‌ها توجه شود.

خبرگزاری ایسنا: نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور وزیر کار در خصوص سرنوشت شستا تصمیم‌گیری شد.

محمدرضا بادامچی در خصوص جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در این جلسه مدیران شستا به کمیسیون آمده بودند. شستا نزدیک به ۴۰۰ شرکت دارد، اغلب این شرکت‌ها به دلیل دیون دولتی به آن‌ها تحویل شده که به تبع از سیاست‌های دولت قصد دارند تعدادی از شرکت‌هایی که برایشان ضرر دارد، بفروشند و با مبلغ آن مابقی شرکت‌ها را ساماندهی کنند. در این جلسه تاکید بر این بود که به بازدهی شرکت‌ها توجه شود.

وی افزود: فقط سه هزار میلیارد از طریق این شرکت‌ها به تامین اجتماعی داده می‌شود که مبلغ کمی است. تمام هم و غم اعضای کمیسیون و مدیران شستا این بود که راهکاری پیدا کنیم که این شرکت‌ها را فعال کنیم. در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشت. وزیر به دنبال این است که برای فعال‌سازی این شرکت‌ها با بخش خصوصی هماهنگ‌سازی و آن‌ها را واگذار کند.

[ad_2]

Source link