تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون برنامه
تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در کمیسیون برنامه

[ad_1] محمدرضا تابش در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در این جلسه کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو با ۱۲ ماده به تصویب رسید، این طرح به دنبال آن است که واردات به گونه‌ای شود که باعث رقابتی شدن خودرو‌های تولید داخل گردد. خبرگزاری ایسنا» یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس […]

[ad_1]

محمدرضا تابش در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در این جلسه کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو با ۱۲ ماده به تصویب رسید، این طرح به دنبال آن است که واردات به گونه‌ای شود که باعث رقابتی شدن خودرو‌های تولید داخل گردد.

خبرگزاری ایسنا» یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

محمدرضا تابش در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در این جلسه کلیات طرح ساماندهی بازار خودرو با ۱۲ ماده به تصویب رسید، این طرح به دنبال آن است که واردات به گونه‌ای شود که باعث رقابتی شدن خودرو‌های تولید داخل گردد.

وی همچنین با بیان اینکه این کمیسیون با کلیات طرح استفساریه جزء ۲ بند ب. ماده ۶ قانون برنامه ششم مخالفت کرد، گفت: این استفساریه درباره پرداخت مطالبات سال‌های گذشته شهرداری‌های کشور از محل سه درصد گاز قدرالسهم شهرداری‌ها بود که در سال ۹۶ وصول شده است.

تابش در پایان گفت: کلیات طرح الحاق دو تبصره به بند د. ماده ۸۸ قانون برنامه ششم نیز رد شد. این طرح به دنبال آن بود که ستاد کل نیرو‌های مسلح برای کسانی که کمتر از ۲۴ ماه از کسر خدمت ایثارگری بهره‌مند می‌شوند، در سال‌های ۹۷ و ۹۸، ۱۵ روز کسر خدمات موضوع این قانون را کاهش دهد، همچنین مزایای این قانون شامل کارکنان وظیفه و مشمولان غیرغایب دارای برگه اعزام به خدمت نظام وظیفه شود.

[ad_2]

Source link