تضعیف دستگاه‌های نظارتی باعث هرج و مرج می‌شود
تضعیف دستگاه‌های نظارتی باعث هرج و مرج می‌شود

[ad_1] باشگاه خبرنگاران: پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، با اشاره به ابعاد جنگ روانی دشمن در بحث نفوذ، اظهار کرد: در دنیای امروز مهمترین کارکرد سازمان‌های جاسوسی نفوذ است. وی ادامه داد: کشور‌های مختلف برای مقابله با رقبا و دشمنان خود از هر ابزاری مهمتر، نفوذ را در برنامه خود دارند. دبیرکل جمعیت […]

[ad_1]

باشگاه خبرنگاران: پرویز سروری دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، با اشاره به ابعاد جنگ روانی دشمن در بحث نفوذ، اظهار کرد: در دنیای امروز مهمترین کارکرد سازمان‌های جاسوسی نفوذ است.

وی ادامه داد: کشور‌های مختلف برای مقابله با رقبا و دشمنان خود از هر ابزاری مهمتر، نفوذ را در برنامه خود دارند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی با بیان اینکه متاسفانه در کشورمان برخی از بستر‌ها فراهم شده است و نفوذ را به شدت فراگیر می‌کند، تصریح کرد: یکی از این بستر‌ها وجود مدیران دو تابعیتی است.

سروری اضافه کرد: مدیران دو تابعیتی یعنی کسانی که تکلیف شان با وطن شان مشخص نیست، دل در گرو کشور دیگری دارند و به صورت تمام عیار خود را وقف کشورشان نکرده‌اند.

وی گفت: این مدیران به طور طبیعی بهترین ابزار‌ها و فرصت برای دشمنان هستند تا از آنان برای بحث نفوذ استفاده کنند. امروز می‌بینیم اکثر افرادی که مسئله نفوذ درباره آنان روشن شده است، دو تابعیتی‌اند و دشمنان توانسته‌اند با ترغیب و تشویق، آنان را ابزار دست خود کنند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی ادامه داد: تا زمانی که تکلیف مدیران دو تابعیتی را مشخص نکردیم و برخورد قاطعی نشود هر روز باید شاهد تسری بحث نفوذ در دستگاه‌های تصمیم ساز و تصمیم گیر باشیم.

سروری با اشاره به ابعاد مختلف نفوذ، گفت: البته نفوذ دارای ابعادی است و فقط افراد دو تابعیتی را شامل نمی‌شود. زمانی که در میان مسئولان کشور دو قطبی سیاسی به وجود می‌آید و مدیران عالی به جای منافع ملی، منافع حزبی و گروهی را در دستور کار خود قرار دهند به طور طبیعی نفوذی‌ها از این گسل‌ها و حفر‌های میان مسئولان استفاده می‌کنند.

وی بیان کرد: متاسفانه امروز شاهد دو دستگی و دو قطبی جدی میان مسئولان هستیم و بعضا آن را در راس قوا هم می‌بینیم و به جای اینکه مسئولان نگاه و حرف مشترکی داشته باشند، دارای رویکرد‌های متفاوتی هستند.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: زمانی که مطالبی می‌گوییم و نقش دستگاه‌های نظارتی را کم رنگ می‌کنیم، طبیعی است که در کشور هرج و مرج سیاسی و اجرایی به وجود می‌آید.

سروری با اشاره به سخنرانی اخیر رئیس‌جمهور در جمع مدیران ارشد دولت دوازدهم، تاکید کرد: رئیس‌جمهور در جایگاه فردی که فرمان اجرایی کشور را در دست دارد، اعلام می‌کند که دستگاه‌های نظارتی نباید وظایف خود را به طور مشخص انجام دهند.

وی ادامه داد: طبیعی است که در چنین شرایطی نباید انتظار چندانی داشت که در کشور بستری برای جلوگیری از نفوذ تحت عنوان نخبگی و یا هر عناوین دیگری فراهم شود.

دبیرکل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی تصریح کرد: مثلا در قضایای اخیر در مورد فردی که به خارج رفت و استعفا کرد، دستگاه‌های نظارتی از مد‌ت‌ها قبل اعلام کرده بودند که وی نباید در این سمت قرار بگیرد، اما دخالت‌های ناروا و دست‌های پنهان موجب می‌شوند، کشور ماه‌ها در ناکارآمدی قرار بگیرد.

سروری اضافه کرد: تضعیف دستگاه‌های نظارتی موجب می‌شوند زمینه برای معرفی افرادی که در ظاهر دوست هستند و در باطن دشمن، فراهم شود.

[ad_2]

Source link