تظاهرات علیه نتایج انتخابات در چه‌تعداد از شهرها و دانشگاه‌های آمریکا برگزار شد
تظاهرات علیه نتایج انتخابات در چه‌تعداد از شهرها و دانشگاه‌های آمریکا برگزار شد

شهرهای مختلف آمریکا طی قریب به یک هفته اخیر، و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور صحنه اعتراضات کوچک و بزرگی بوده است. وجه مشترک تمامی این اعتراضات تأکید بر خواسته‌ها و حقوق مدنظر گروه‌های مدافع زنان، اقلیت‌های نژادی و قومی، مهاجران و نحله‌های دینی مختلف بوده است. معترضان طی این اقدامات […]

شهرهای مختلف آمریکا طی قریب به یک هفته اخیر، و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور صحنه اعتراضات کوچک و بزرگی بوده است. وجه مشترک تمامی این اعتراضات تأکید بر خواسته‌ها و حقوق مدنظر گروه‌های مدافع زنان، اقلیت‌های نژادی و قومی، مهاجران و نحله‌های دینی مختلف بوده است.

معترضان طی این اقدامات اعتراضی بر این نکته تأکید داشته‌اند که ترامپ الزاماً رئیس جمهوری منتخب آنها نبوده و حق ندارد خواسته‌ها و حقوق برحق‌شان را خدشه‌دار کند.

بررسی گزارش‌های رسانه‌ای آمریکایی بیانگر این است که تنها طی روزهای 11 تا 14 نوامبر (19 تا 24 آبان) مجموعاً بیش از 148 مورد تظاهرات، تجمع و راهپیمایی اعتراضی برگزار شده است، این موارد جدای از برگزاری 42 مورد تجمع و تظاهرات اعتراضی علیه نتایج انتخابات در دانشگاه‌های مختلف آمریکایی است، این در حالی که روز گذشته نیز گزارش شد که در مدارس شش شهر مختلف آمریکا نیز، دانش‌آموزان به صف معترضان پیوسته و علیه ترامپ و نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حرکتی اعتراضی را ترتیب داده‌اند.

در ادامه به‌تفکیک، آمار و محل برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی آمریکایی‌ها ضد نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور ارائه شده است.

چهارشنبه، 9 نوامبر (19 آبان)

در این روز گزارش‌های مختلف رسانه‌ای حاکی از برگزاری تظاهرات و تجمعات اعتراضی مخالفان ترامپ در 28 شهر و 13 دانشگاه در آمریکا داشت.