تفحص از «هلدینگ‌های عمرانی سازمان بازنشستگی» کلید خورد
تفحص از «هلدینگ‌های عمرانی سازمان بازنشستگی» کلید خورد

[ad_1] رئیس کمیسیون عمران مجلس از تهیه طرح تحقیق و تفحص از هلدینگ‌های عمرانی سازمان بازنشستگی کشور در مجلس خبر داد. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس کمیسیون عمران مجلس از تهیه طرح تحقیق و تفحص از هلدینگ‌های عمرانی سازمان بازنشستگی کشور در مجلس خبر داد.

[ad_2]

Source link