تمجید یک اصلاح طلب از افزایش قیمت ارز
تمجید یک اصلاح طلب از افزایش قیمت ارز

[ad_1] سرویس سیاسی فردا: عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در بخشی از گفتگوی خود با شرق گفته است: اگر سیستمی بتواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند، به هیچ وجه نباید از دلار پنج‌هزارتومانی بترسد. این افزایش قیمت در شرایط عادی اقتصادی یک امر طبیعی است. نحوه مصرف درآمدی را که از طریق افزایش […]

[ad_1]

سرویس سیاسی فردا: عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح طلب در بخشی از گفتگوی خود با شرق گفته است: اگر سیستمی بتواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند، به هیچ وجه نباید از دلار پنج‌هزارتومانی بترسد. این افزایش قیمت در شرایط عادی اقتصادی یک امر طبیعی است. نحوه مصرف درآمدی را که از طریق افزایش دلار رخ می‌دهد، می‌توان بررسی کرد که چطور به افزایش صادرات کمک می‌کند، به کاهش واردات و نیز مصرف کمتر ارز منجر می‌شود و…. به‌طور طبیعی در شرایط عادی اقتصادی مجموعا تولید را افزایش می‌دهد و به نفع همه است. اما در عوض می‌بینیم که سیستم کاملا در برابر افزایش قیمت ارز شکننده است.

 

مدام باید بگویند قیمت ارز اضافه نمی‌شود که در عمل می‌بینیم این طور هم نیست. این ناتوانی سیستم را در برابر آنچه می‌داند درست است و کارشناسان هم تأیید می‌کنند، نشان می‌دهد و مجبور است از یک تصمیم و وضعیت غلط تبعیت کند.

[ad_2]

Source link