توصیه ذوالفقاری به زائران اربعین برای بازگشت
توصیه ذوالفقاری به زائران اربعین برای بازگشت

[ad_1] رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به اینکه حجم جمعیت زائران در بازگشت از مرز مهران سنگین است، گفت: زائران حدالمقدور مرز‌های جنوبی را برای ورود به کشور انتخاب کنند. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی با اشاره به اینکه حجم جمعیت زائران در بازگشت از مرز مهران سنگین است، گفت: زائران حدالمقدور مرز‌های جنوبی را برای ورود به کشور انتخاب کنند.

[ad_2]

Source link