توصیه روحانی به طرف‌های تجاری ایران
توصیه روحانی به طرف‌های تجاری ایران

[ad_1] رئیس جمهور گفت: به طرف‌های تجاری ایران هم می‌گوییم که این فشار آمریکا، موقت است و روابط ما با شما، یک روابط دائمی است. آمریکایی‌ها چند روزی فریادی می‌کشند و داد و فریادی می‌کنند و خواهند رفت. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس جمهور گفت: به طرف‌های تجاری ایران هم می‌گوییم که این فشار آمریکا، موقت است و روابط ما با شما، یک روابط دائمی است. آمریکایی‌ها چند روزی فریادی می‌کشند و داد و فریادی می‌کنند و خواهند رفت.

[ad_2]

Source link