توصیه سعید جلیلی درباره مبادلات تجاری با افغانستان
توصیه سعید جلیلی درباره مبادلات تجاری با افغانستان

[ad_1] عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر از ظرفیت هم مرزی با افغانستان استفاده کنیم می‌توانیم بیش از صادرات به اتحادیه اروپا با افغانستان مبادلات تجاری داشته باشیم. [ad_2] Source link

[ad_1]


عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اگر از ظرفیت هم مرزی با افغانستان استفاده کنیم می‌توانیم بیش از صادرات به اتحادیه اروپا با افغانستان مبادلات تجاری داشته باشیم.

[ad_2]

Source link