توصیه ویژه حاجی بابایی به دولت
توصیه ویژه حاجی بابایی به دولت

[ad_1] نماینده مردم همدان در مجلس گفت:دولت تاکنون درباره قانون همسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان اقدامی نکرده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


نماینده مردم همدان در مجلس گفت:دولت تاکنون درباره قانون همسان‌سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان اقدامی نکرده است.

[ad_2]

Source link