توضیح درباره شنود مکالمات رئیس جمهور
توضیح درباره شنود مکالمات رئیس جمهور

[ad_1] در پی انتشار اخبار غیرواقعی درباره شنود مکالمات رئیس جمهور به نقل از سردار جلالی روابط عمومی این سازمان اطلاعیه صادر کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


در پی انتشار اخبار غیرواقعی درباره شنود مکالمات رئیس جمهور به نقل از سردار جلالی روابط عمومی این سازمان اطلاعیه صادر کرد.

[ad_2]

Source link