تکرار همه فریب‌های برجام این بار برای تحمیل FATF‌
تکرار همه فریب‌های برجام این بار برای تحمیل FATF‌

[ad_1] روزنامه قانون در ادامه بزک FATF به شیوه‌ای که در برجام به آن از سوی زنجیره‌ای‌ها عمل شد ضمن اهانت به منتقدین و ادعای تهدید نمایندگان از سوی مخالفین FATF نوشته است: جماعت مخالف بررسی لایحه CFT و همچنین الحاق به FATF دلایل قانونی و موثقی ندارند و تنها با حاشیه سازی و اظهارات […]

[ad_1]


روزنامه قانون در ادامه بزک FATF به شیوه‌ای که در برجام به آن از سوی زنجیره‌ای‌ها عمل شد ضمن اهانت به منتقدین و ادعای تهدید نمایندگان از سوی مخالفین FATF نوشته است: جماعت مخالف بررسی لایحه CFT و همچنین الحاق به FATF دلایل قانونی و موثقی ندارند و تنها با حاشیه سازی و اظهارات مردم فریب سعی می‌کنند تا افکار عمومی را علیه این کنوانسیون و گروه ویژه اقدام مالی بشورانند.

[ad_2]

Source link