جاده چالوس از عصر جمعه یک طرفه می‌شود
جاده چالوس از عصر جمعه یک طرفه می‌شود

[ad_1] پلیس راه مازندران به منظور افزایش ایمنی در سفر و کاهش بار ترافیکی از یک‌طرفه شدن جاده چالوس در ساعت ۱۷ روز جمعه خبر داد. [ad_2] Source link

[ad_1]

پلیس راه مازندران به منظور افزایش ایمنی در سفر و کاهش بار ترافیکی از یک‌طرفه شدن جاده چالوس در ساعت ۱۷ روز جمعه خبر داد.

[ad_2]

Source link