جایگاه احزاب از منظر دولت و حاکمیت مشخص نیست :: خبرگزاری خانه ملت
جایگاه احزاب از منظر دولت و حاکمیت مشخص نیست :: خبرگزاری خانه ملت

[ad_1] جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: انتخابات های  ما تنها به ظاهر حزبی و تشکیلاتی است ولی افرادی که انتخاب می شوند حزبی و تشکیلاتی نیستند و بسیاری خود را خارج از احزاب می دانند و این موضوع نهادینه نشده است که احزاب حلقه […]

[ad_1]

جلال میرزایی نماینده مردم ایلام در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت تصریح کرد: انتخابات های  ما تنها به ظاهر حزبی و تشکیلاتی است ولی افرادی که انتخاب می شوند حزبی و تشکیلاتی نیستند و بسیاری خود را خارج از احزاب می دانند و این موضوع نهادینه نشده است که احزاب حلقه واسط بین جامعه ، دولت و حاکمیت هستند.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی افزود: اقبال دولت ها به سمت احزاب شکل نمایشی و انتخاباتی دارد و بر اساس یک اعتلاف و توافق نیست  و پس از انتخاب شدن مستقل از احزاب عمل می کنند وبه نوعی احزاب نقش پیاده نظام را ایفا می کنند.

میرزایی خاطر نشان کرد: دولت ها فکر می کنند اگر مشورت مصداقی و ریز با احزاب داشته باشند باعث محدود شدن اختیارات آنها می شود  در حالی که  اگر بخواهند پایگاه اجتماعی خود را حفظ کنند باید با احزاب ارتباط داشته باشند و در بحران ها احزاب از دولت ها حمایت می کنند

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: البته این نقد به برخی احزاب هم وارد است که ساختار قوی و منسجم نظری و فکری ندارند و تنها انتخاباتی عمل می کنند و این ظرفیت را در خود ایجاد نکرده اند که بتوان به نظر مشورتی و رویکرد کارشناسی آنها اتکا کرد واین نواقص در ساختار سیاسی و حزبی باعث می شود توسعه ی همه جانبه سیاسی در جامعه ما نهادینه نشود./

پایان پیام

[ad_2]

Source link