جدول افزایش کارمزد خدمات بانکی از فردا
جدول افزایش کارمزد خدمات بانکی از فردا

به گزارش اخباربانک، با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به شبکه بانکی، کارمزد خدمات بانکی از فردا اول آذرماه افزایش خواهد یافت.

به گزارش اخباربانک، با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به شبکه بانکی، کارمزد خدمات بانکی از فردا اول آذرماه افزایش خواهد یافت.