جدیدترین هتاکی مدعیان اصلاحات به مقدسات
جدیدترین هتاکی مدعیان اصلاحات به مقدسات

[ad_1] روز دوشنبه در روزنامه ابتکار گزارشی منتشر شد که در بخشی از این گزارش خبرنگار این روزنامه به جای استفاده از عبارت «شهادت امام حسین» از عبارت «درگذشت امام حسین» استفاده کرده بود! [ad_2] Source link

[ad_1]


روز دوشنبه در روزنامه ابتکار گزارشی منتشر شد که در بخشی از این گزارش خبرنگار این روزنامه به جای استفاده از عبارت «شهادت امام حسین» از عبارت «درگذشت امام حسین» استفاده کرده بود!

[ad_2]

Source link