جزئیات جلسه چهره‌های اصولگرا با واعظی
جزئیات جلسه چهره‌های اصولگرا با واعظی

محمدرضا باهنر جزئیاتی از جلسه روز‌های اخیر برخی چهره‌های اصولگرا با رئیس دفتر روحانی را تشریح کرد. Source link
محمدرضا باهنر جزئیاتی از جلسه روز‌های اخیر برخی چهره‌های اصولگرا با رئیس دفتر روحانی را تشریح کرد.Source link