جلسه ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس با سه عضو دولت
جلسه ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس با سه عضو دولت

[ad_1] خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه ویژه این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، صنعت، معدن تجارت خبر داد. محمدرضا پور ابراهیمی اظهار داشت: جلسه ویژه این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، صنعت، معدن تجارت روز سه شنبه ۲۸ فروردین برگزار خواهد شد. وی ادامه داد: بررسی […]

[ad_1]

خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جلسه ویژه این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، صنعت، معدن تجارت خبر داد.

محمدرضا پور ابراهیمی اظهار داشت: جلسه ویژه این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، صنعت، معدن تجارت روز سه شنبه ۲۸ فروردین برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بررسی اثرات تصمیمات دولت برای مدیریت بازار ارز بر واردات و صادرات و بازار پول و سرمایه محور جلسه کمیسیون خواهد بود.

[ad_2]

Source link