جمع آوری شعب زیان ده امری طبیعی در نظام بانکی است
جمع آوری شعب زیان ده امری طبیعی در نظام بانکی است

محمدرضا کرمی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار اخباربانک، ضمن تاییدجمع آوری برخی شعب در موسسه اعتباری توسعه اظهارداشت: برخی شعب به علت اینکه از نظر اقتصادی و مالی زیان‌ده هستند در حال جمع‌آوری هستم. وی تصریح کرد: بر اساس نظر بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری می توانند شعب زیان ده و فاقد توجیه […]

محمدرضا کرمی روز گذشته در گفتگو با خبرنگار اخباربانک، ضمن تاییدجمع آوری برخی شعب در موسسه اعتباری توسعه اظهارداشت: برخی شعب به علت اینکه از نظر اقتصادی و مالی زیان‌ده هستند در حال جمع‌آوری هستم.

وی تصریح کرد: بر اساس نظر بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتباری می توانند شعب زیان ده و فاقد توجیه اقتصادی خود را جمع آوری کنند.

کرمی ادامه داد: ادغام و جمع آوری شعب موضوع جدیدی در نظام بانکی نیست و همواره از دیرباز وجود داشته است.

مدیر روابط عمومی موسسه اعتباری توسعه با بیان اینکه این موسسه با سابقه ترین موسسه اعتباری در نظام بانکی کشور است بیان داشت: پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری به نرخ ۱۵ درصد دیگر تمایلی چندانی به سپرده گذاری در موسسات وجود ندارد.

کرمی افزود: هر بانک و موسسه و یا بنگاه اقتصادی باید پاسخگوی سهامداران خود باشد و صاحبان سهام نیز چیزی جز سود از مدیران مجموعه نمی‌خواهند.

مسئول روابط عمومی موسسه توسعه تصریح کرد: تلاش می کنیم موضوع ادغام و جمع آوری شعبه زیان‌ده با کمترین هزینه برای پرسنل همراه باشد و در این راه در برخی از استانها شعبی که جمع آوری شده اند پرسنل را به نزدیک‌ترین استان هدایت کرده ایم.

کرمی ادامه داد: همچنین در صورتی که هر یک از کارمندان موسسه توسعه تمایلی به جابجایی از یک استان به استان دیگر و ادامه همکاری با موسسه نداشته باشند نیز مشوق هایی از جمله بازخرید با شرایط خوب در نظر گرفته ایم.

مدیر روابط عمومی موسسه توسعه با اشاره به اینکه هیچ یک از کارمندان را به اجبار اخراج و یا تعدیل نکرده‌ایم بیان داشت: پرسنل مجموعه در چارچوب قراردادهای کاری در حال فعالیت هستند و موسسه نیز پایبند به قراردادها تا زمان اتمام آن است.