جهانگیری: برای فروش نفت شرکای جدید پیدا کرده‌ایم
جهانگیری: برای فروش نفت شرکای جدید پیدا کرده‌ایم

[ad_1] معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با وجود اینکه برخی از کشور‌ها با آمریکا هم‌صدایی کرده‌اند و به ۱۳ آبان نرسیده برداشت نفت خود را صفر کرده‌اند، اما ما شرکای جدیدی پیدا کرده‌ایم و با شرکای سنتی خود صحبت‌هایی برای فروش نفت کرده‌ایم. [ad_2] Source link

[ad_1]


معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با وجود اینکه برخی از کشور‌ها با آمریکا هم‌صدایی کرده‌اند و به ۱۳ آبان نرسیده برداشت نفت خود را صفر کرده‌اند، اما ما شرکای جدیدی پیدا کرده‌ایم و با شرکای سنتی خود صحبت‌هایی برای فروش نفت کرده‌ایم.

[ad_2]

Source link