جهانگیری: مناطق آزاد تهدیدی برای تولید ملی نیستند
جهانگیری: مناطق آزاد تهدیدی برای تولید ملی نیستند

[ad_1] معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند. [ad_2] Source link

[ad_1]


معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند.

[ad_2]

Source link