جهانگیری: مناطق آزاد تهدیدی برای تولید نیستند
جهانگیری: مناطق آزاد تهدیدی برای تولید نیستند

[ad_1] معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند و بی انصافی است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کالا تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی کشور تلقی کنیم. [ad_2] Source link

[ad_1]


معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فرصت بزرگی برای توسعه کشور هستند و بی انصافی است اگر جایگاه این مناطق را به مراکزی برای واردات کالا تنزل دهیم و تهدیدی برای تولید داخلی کشور تلقی کنیم.

[ad_2]

Source link