حبیبی: دولت نباید به برجام اروپایی دل خوش کند
حبیبی: دولت نباید به برجام اروپایی دل خوش کند

[ad_1] دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: ما از اول گفته بودیم که دولت نباید به برجام اروپایی دل خوش کند. [ad_2] Source link

[ad_1]


دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: ما از اول گفته بودیم که دولت نباید به برجام اروپایی دل خوش کند.

[ad_2]

Source link