حجتی: دلیل اعلام نشدن خرید تضمینی گندم سوال من هم است
حجتی: دلیل اعلام نشدن خرید تضمینی گندم سوال من هم است

[ad_1] وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت شیر مربوط به مسائلی مثل بسته‌بندی و مواد اولیه است و قیمت شیر دامداری‌های افزایش نیافته است. [ad_2] Source link

[ad_1]


وزیر جهاد کشاورزی گفت: افزایش قیمت شیر مربوط به مسائلی مثل بسته‌بندی و مواد اولیه است و قیمت شیر دامداری‌های افزایش نیافته است.

[ad_2]

Source link