حجت الاسلام فلاح‌رفیع: اربعین رقم زننده آینده تاریخ است
حجت الاسلام فلاح‌رفیع: اربعین رقم زننده آینده تاریخ است

[ad_1] مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس گفت: اربعین رقم زننده آینده تاریخ است، اربعین دارای ظرفیتی است که آینده تاریخ را دست‌کم در جهان اسلام رقم خواهد زد. [ad_2] Source link

[ad_1]


مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس گفت: اربعین رقم زننده آینده تاریخ است، اربعین دارای ظرفیتی است که آینده تاریخ را دست‌کم در جهان اسلام رقم خواهد زد.

[ad_2]

Source link