حضرتی: جهانگیری از دولت خواهد رفت
حضرتی: جهانگیری از دولت خواهد رفت

[ad_1] الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس گفت: من مجموع اخبار و تحلیلم این است که ایشان از دولت خواهد رفت. [ad_2] Source link

[ad_1]


الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس گفت: من مجموع اخبار و تحلیلم این است که ایشان از دولت خواهد رفت.

[ad_2]

Source link