حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه فراکسیون امید
حضور وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه فراکسیون امید

[ad_1] فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد با اعضای فراکسیون امید دیدار و گفت و گو کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]

فرهاد دژپسند گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد با اعضای فراکسیون امید دیدار و گفت و گو کرد.

[ad_2]

Source link