خبر نوبخت از افزایش ۲۰ درصدی بودجه در بخش منابع
خبر نوبخت از افزایش ۲۰ درصدی بودجه در بخش منابع

[ad_1] نوبخت گفت:تخصیص اعتبارات عمرانی در نیمه نخست ۹۷نسبت به سال قبل ۲برابر است و منابع کشور طی هفت ماهه نخست سال ۲۰ درصد افزایش یافت [ad_2] Source link

[ad_1]


نوبخت گفت:تخصیص اعتبارات عمرانی در نیمه نخست ۹۷نسبت به سال قبل ۲برابر است و منابع کشور طی هفت ماهه نخست سال ۲۰ درصد افزایش یافت

[ad_2]

Source link