خروج آمریکا و اروپا از برجام برای ایران خوب است!
خروج آمریکا و اروپا از برجام برای ایران خوب است!

[ad_1] سرویس سیاسی فردا: علی مطهری نائب رئیس مجلس و از موافقان برجام در گفتگویی با اعتماد به مساله خروج احتمالی آمریکا از برجام پرداخته است و مدعی شده که خروج این کشور از برجام نه تنها شکست ایران تلقی نمی شود بلکه برای ایران خوب است و شکستی برای آمریکا محسوب می گردد. گزیده […]

[ad_1]

سرویس سیاسی فردا: علی مطهری نائب رئیس مجلس و از موافقان برجام در گفتگویی با اعتماد به مساله خروج احتمالی آمریکا از برجام پرداخته است و مدعی شده که خروج این کشور از برجام نه تنها شکست ایران تلقی نمی شود بلکه برای ایران خوب است و شکستی برای آمریکا محسوب می گردد. گزیده هایی از این مصاحبه در ادامه خواهد آمد:

 

– معتقدم درمجموع این اتفاق برای ایران خوب است. چرا که ما دست بالا را در اختیار خواهیم داشت و می‌گوییم برای اینکه صنعت هسته‌ای به سمت تسلیحات و ساخت بمب هسته‌ای نرود، همکاری کردیم و این طرف مقابل بود که نقض پیمان کرده است. در واقع ایران با این اقدام، اتمام حجت کرده است که کار خود را انجام داده و اشکال از طرف مقابل بوده است. بنابر این از نظر جایگاه و مناسبات بین‌المللی این اتفاق برای امریکا تاثیری منفی دارد و بالعکس برای ما تاثیری مثبت به همراه دارد.

– مساله این است که امریکا دیگر قادر به ایجاد آن اجماع جهانی علیه ما نیست. درواقع اگر تحریم‌ها هم بازگردند، قطعا به‌شدت قبل اثرگذار نخواهند بود. ضمن آنکه به احتمال قوی کشور‌های اروپایی نیز به آن میزانی که در گذشته با تحریم‌ها همراهی کردند، از بازگشت تحریم‌ها حمایت نخواهند کرد. البته باید بپذیریم که در صورت لغو برجام، طبیعتا فشار اقتصادی بر کشور افزایش خواهد یافت و باید خودمان را برای این فشار‌ها آماده کنیم. موافق نیستم که خروج امریکا از برجام به‌معنای شکست ما است. اتفاقاً این شکست برای امریکا خواهد بود.

[ad_2]

Source link