درآمد تسهیلات بانک سینا در بهمن ماه با 3 درصد افت کرد
درآمد تسهیلات بانک سینا در بهمن ماه با 3 درصد افت کرد

به گزارش خبرنگار اخباربانک، سود پرداختی به سپرده ها طی این ماه با رشد 3 درصدی نسبت به ماه گذشته به 238 میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه بانک سینا در این ماه 40 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که 30 درصد افت نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد. تراز این بانک در […]

به گزارش خبرنگار اخباربانک، سود پرداختی به سپرده ها طی این ماه با رشد 3 درصدی نسبت به ماه گذشته به 238 میلیارد تومان رسیده است.

در نتیجه بانک سینا در این ماه 40 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که 30 درصد افت نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد.

تراز این بانک در 11 ماه نخست سال جاری مجموعا 736 میلیارد تومان مثبت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 90 درصد رشد نشان می دهد.

قیمت سهم 351 تومان است و در یک ماه گذشته 9 درصد افت داشته است.