درج قیمت ۱۰هزار تومان روی تابلوی صرافی‌ها +عکس
درج قیمت ۱۰هزار تومان روی تابلوی صرافی‌ها +عکس

[ad_1] یکی از صرافی‌های فردوسی تهران با ثبت عدد ۱۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا، وعده خرید و فروش با این قیمت‌ را به روز شنبه حواله داد [ad_2] Source link

[ad_1]

یکی از صرافی‌های فردوسی تهران با ثبت عدد ۱۰ هزار تومان برای هر دلار آمریکا، وعده خرید و فروش با این قیمت‌ را به روز شنبه حواله داد

[ad_2]

Source link