درختی ١۵٠٠ساله در قم +عکس
درختی ١۵٠٠ساله در قم +عکس

[ad_1] درخت چنار ١۵٠٠ساله روستای آمره قم ، یکی از کهنسال ترین درختان ایران است. [ad_2] Source link

[ad_1]

درخت چنار ١۵٠٠ساله روستای آمره قم ، یکی از کهنسال ترین درختان ایران است.

[ad_2]

Source link