دریادار رستگاری: توان چانه‌زنی دیپلمات‌ها بسته به قدت دفاعی و بازدارندگی است
دریادار رستگاری: توان چانه‌زنی دیپلمات‌ها بسته به قدت دفاعی و بازدارندگی است

[ad_1] رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: به میزانی که قدرت دفاعی و بازدارنگی افزایش یابد دیپلمات‌ها می‌توانند قدرت گفتگو و چانه زنی داشته باشند، چون در دنیای امروز در گفتگو‌ها اخلاق و منطق تاثیرگذار نیست و زور حاکم است. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: به میزانی که قدرت دفاعی و بازدارنگی افزایش یابد دیپلمات‌ها می‌توانند قدرت گفتگو و چانه زنی داشته باشند، چون در دنیای امروز در گفتگو‌ها اخلاق و منطق تاثیرگذار نیست و زور حاکم است.

[ad_2]

Source link