دریافت حقوق ۷۰۰ میلیونی یکی از مدیران بانک تجارت!
دریافت حقوق ۷۰۰ میلیونی یکی از مدیران بانک تجارت!

[ad_1] رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بر اساس گزارشاتی که مردم ارسال کرده‌اند مدیر یکی از بانک‌های تجارت تا بیش از ۷۰۰ میلیون حقوق دریافت می‌کرده است. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس گفت: بر اساس گزارشاتی که مردم ارسال کرده‌اند مدیر یکی از بانک‌های تجارت تا بیش از ۷۰۰ میلیون حقوق دریافت می‌کرده است.

[ad_2]

Source link