در سال 1398، وضعیت کلی بازار چگونه خواهد بود؟
در سال 1398، وضعیت کلی بازار چگونه خواهد بود؟

سال ۱۳۹۷ را با تمام چالش ها و بحران ها سپری کردیم، اکنون زمان آن رسیده که بازار ۱۳۹۸ را بسازیم.   به گفته مایکل جکسون، یکی از متفکرین بزرگ نظریه علم تحلیل سیستم، متاثرترین بخش هر سیستمی زمانی است که آن سیستم در مرز آشفتگی قرار داشته باشد. زیرا تاثیرپذیری از هیچ مدل خاصی […]

سال ۱۳۹۷ را با تمام چالش ها و بحران ها سپری کردیم، اکنون زمان آن رسیده که بازار ۱۳۹۸ را بسازیم.

 

به گفته مایکل جکسون، یکی از متفکرین بزرگ نظریه علم تحلیل سیستم، متاثرترین بخش هر سیستمی زمانی است که آن سیستم در مرز آشفتگی قرار داشته باشد. زیرا تاثیرپذیری از هیچ مدل خاصی ندارد.

 

کسب و کارها در سال آینده، دچار شوک قابل توجهی خواهند بود. سرمایه گذاری منطقی و به موقع، نیروی انسانی دانشی، فعالیت منسجم برندسازی و تست و اجرای فرضیه های تولیدی، می تواند رمز شکوفایی یک کسب و کار باشد.

 

به عقیده من امروز، بازار ایران در مرز آشفتگی قرار دارد و برندهایی که زیرکانه قدم بردارند، می توانند کسب و کارهای موفق پایان سال ۱۳۹۸ باشند.

 

به امید فردایی بهتر و شادتر

منصور کیارش