دزدی دو میلیاردی آمریکا روی میز دادگاه
دزدی دو میلیاردی آمریکا روی میز دادگاه

[ad_1] جلسات استماع رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی از روز گذشته دوشنبه ۱۶‌مهر ماه آغاز شد و تا جمعه بیستم مهر ماه در محل کاخ صلح (Peace Palace) دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ادامه خواهد داشت. [ad_2] Source link

[ad_1]


جلسات استماع رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا در پرونده توقیف دارایی‌های بانک مرکزی از روز گذشته دوشنبه ۱۶‌مهر ماه آغاز شد و تا جمعه بیستم مهر ماه در محل کاخ صلح (Peace Palace) دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ادامه خواهد داشت.

[ad_2]

Source link