دستور رئیسی برای استمرار خدمت‌رسانی آستان قدس به زائران اربعین
دستور رئیسی برای استمرار خدمت‌رسانی آستان قدس به زائران اربعین

خدمت رسانی خدام آستان قدس رضوی در هشت مرز ایران و پنج نقطه عراق بویژه مرز مهران تا پایان هفته جاری استمرار می‌یابد. Source link
خدمت رسانی خدام آستان قدس رضوی در هشت مرز ایران و پنج نقطه عراق بویژه مرز مهران تا پایان هفته جاری استمرار می‌یابد.Source link