دست خالی مدافعان FATF از پاسخ به استدلال‌های منتقدان
دست خالی مدافعان FATF از پاسخ به استدلال‌های منتقدان

[ad_1] مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون منع مالی تروریسم تاکنون در یادداشت‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های گوناگون با ارائه دلایل متقن و مستدل و ضمن بیان مصادیق به نقد این موضوع پرداخته و دلایل مخالفتشان را گفته یا نوشته‌اند. در مقابل، اما طیف موسوم به اصلاح‌طلب که دستشان از ارائه پاسخی مستدل به ایراد‌های منتقدان خالی […]

[ad_1]


مخالفان الحاق ایران به کنوانسیون منع مالی تروریسم تاکنون در یادداشت‌ها، گزارش‌ها و مصاحبه‌های گوناگون با ارائه دلایل متقن و مستدل و ضمن بیان مصادیق به نقد این موضوع پرداخته و دلایل مخالفتشان را گفته یا نوشته‌اند. در مقابل، اما طیف موسوم به اصلاح‌طلب که دستشان از ارائه پاسخی مستدل به ایراد‌های منتقدان خالی است به حاشیه سازی و ترورشخصیت می‌پردازند و این کار را به مدد همان موضوع پیشین یعنی دروغ پراکنی انجام می‌دهند.

[ad_2]

Source link