دشمنان به دنبال کمرنگ کردن نقش حوزه‌های علمیه هستند
دشمنان به دنبال کمرنگ کردن نقش حوزه‌های علمیه هستند

[ad_1] مرجع تقلید شیعیان یکی از اقدامات دشمنان را کم‌رنگ کردن نقش حوزه‌های علمیه در کشور دانست. [ad_2] Source link

[ad_1]


مرجع تقلید شیعیان یکی از اقدامات دشمنان را کم‌رنگ کردن نقش حوزه‌های علمیه در کشور دانست.

[ad_2]

Source link