دفاع کیهان از عملکرد روسیه در سوریه
دفاع کیهان از عملکرد روسیه در سوریه

[ad_1] سرویس سیاسی فردا: کیهان در بخشی از گزارش خود درباره گزارش دیروز شرق که به انتقاد از عملکرد روسیه در سوریه پرداخته بود، نوشته است: روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود به تحلیل حمله آمریکا به سوریه پرداخت و در تحلیلی عجیب نوشت حمله آمریکا نشان داد که ایران نباید به روسیه اعتماد کند! […]

[ad_1]

سرویس سیاسی فردا: کیهان در بخشی از گزارش خود درباره گزارش دیروز شرق که به انتقاد از عملکرد روسیه در سوریه پرداخته بود، نوشته است: روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود به تحلیل حمله آمریکا به سوریه پرداخت و در تحلیلی عجیب نوشت حمله آمریکا نشان داد که ایران نباید به روسیه اعتماد کند!

در این زمینه نکته‌هایی وجود دارد که به اختصار به آن خواهیم پرداخت، نخست آن که همکاری و همراهی ایران، روسیه، حزب الله لبنان و دولت مشروع سوریه در سال‌های اخیر تروریست‌ها به رهبری آمریکا را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشته است و این قابل انکار نیست، انتظار روزنامه‌های زنجیره‌ای مبنی بر اینکه روسیه در ازای حمله آمریکا به نقاطی از سوریه واشنگتن را مورد هدف قرار داده و یا جنگی جهانی را آغاز کند انتظاری مضحک و غیرواقعی است.

نکته دوم این که درد مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای این نیست که روسیه تا چه اندازه به حمله آمریکا و متحدان آن به سوریه پاسخ داده است یا نه بلکه سخن آنان این است که چرا به جای اعتماد به روسیه با آمریکا همراهی تمام عیار نمی‌کنید و تخم مرغ هایتان را در سبد غرب نمی‌گذارید؟

و نکته سوم این که مدعیان اصلاحات که امروز از اعتماد نکردن به روسیه سخن می‌گویند بزک آمریکا و غرب در سال‌های گذشته از سوی خود را فراموش کرده اند، آنان امضای وزیر خارجه وقت آمریکا را تضمین خوانده و از روز بعد برجام به عنوان روز برداشته شدن بالمره (یکباره) همه تحریم‌ها یاد کردند و امروز بیش از دو سال از آن روز‌ها می‌گذرد و نه تنها تحریم‌ها برداشته نشده است بلکه تحریم‌های جدید و شدیدتری نیز افزوده شده است.حال باید به مدعیان اصلاحات گفت: در میانه این بازی کدام یک از طرفین مستحق آن است که مورد شک و تردید قرار گیرد؟ و نکته پایانی آن که روابط بین الملل جای اعتماد کردن نیست هر کشوری بازی خود را انجام می‌دهد و هدف‌های خود را پی می‌گیرد و حال اگر روسیه در حمایت از سوریه میانه میدان نبود ایران بایستی حمایت از جبهه مقاومت را رها می‌کرد؟!

[ad_2]

Source link