دلایل تاریخی اینکه چرا نباید به غربی‌ها در برجام اعتماد می‌کردیم
دلایل تاریخی اینکه چرا نباید به غربی‌ها در برجام اعتماد می‌کردیم

[ad_1] خیال خامی است که بگوییم ناصرالدین شاه امتیاز داد تا غربی‌ها بیایند و ایران را آباد کنند و یا اکنون امتیاز بدهیم که بیایند و به ما تکنولوژی بدهند. بعد از برجام چه اتفاقاتی در ایران رخ داد؟ فقط جنس فروختند و کار دیگری صورت نگرفت. [ad_2] Source link

[ad_1]


خیال خامی است که بگوییم ناصرالدین شاه امتیاز داد تا غربی‌ها بیایند و ایران را آباد کنند و یا اکنون امتیاز بدهیم که بیایند و به ما تکنولوژی بدهند. بعد از برجام چه اتفاقاتی در ایران رخ داد؟ فقط جنس فروختند و کار دیگری صورت نگرفت.

[ad_2]

Source link