مراسم تجلیل و قدردانی از تیم ملی مردان ایران پیش از اعزام به روسیه در غیاب مسئولان و رسانه ها برگزار شد. نوشته دلجویی نمادین از تیم ملی والیبال در غیاب مسئولان و رسانه ها اولین بار در پایگاه خبری عصر شهروند . – مراسم تجلیل و قدردانی از تیم ملی مردان ایران پیش از […]مراسم تجلیل و قدردانی از تیم ملی مردان ایران پیش از اعزام به روسیه در غیاب مسئولان و رسانه ها برگزار شد. نوشته دلجویی نمادین از تیم ملی والیبال در غیاب مسئولان و رسانه ها اولین بار در پایگاه خبری عصر شهروند . – مراسم تجلیل و قدردانی از تیم ملی مردان ایران پیش از اعزام به روسیه در غیاب مسئولان و رسانه ها برگزار شد. مراسم تجلیل و قدردانی از تیم ملی والیبال مردان ایران پیش از اعزام به روسیه در غیاب مسئولان و رسانه …
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: ورزشیSource link