دولتمردان حاضر در روز بزم و غایب در میدان رزم!
دولتمردان حاضر در روز بزم و غایب در میدان رزم!

[ad_1] بزرگترین مشکل این روز‌های دولت آشفتگی مدیریتی است که اقتصاد را تهدید می‌کند، مدیرانی که تا دیروز گمان می‌کردند سیاست‌های آنان پاسخگوی مشکلات بوده و دوره دوره بزم است، وسط میدان بودند و سهم خود را از موفقیت‌ها می‌خواستند، ولی امروز که نتیجه سیاست‌های غلط آشکار شده، مدیران روز بزم به غایبان صحنه رزم […]

[ad_1]


بزرگترین مشکل این روز‌های دولت آشفتگی مدیریتی است که اقتصاد را تهدید می‌کند، مدیرانی که تا دیروز گمان می‌کردند سیاست‌های آنان پاسخگوی مشکلات بوده و دوره دوره بزم است، وسط میدان بودند و سهم خود را از موفقیت‌ها می‌خواستند، ولی امروز که نتیجه سیاست‌های غلط آشکار شده، مدیران روز بزم به غایبان صحنه رزم تبدیل شده و از نبود اختیارات گلایه کرده و یا استعفا می‌دهند.

[ad_2]

Source link