دو سؤال کلیدی از آمریکا و ترکیه در پرونده خاشقجی
دو سؤال کلیدی از آمریکا و ترکیه در پرونده خاشقجی

[ad_1] از قتل «جمال خاشقجی» بیش از سه هفته گذشته است، ولی هنوز هیچ توضیح مشخصی درباره نقش آمریکا یا ترکیه و یا ماهیت گروه خاصی از رژیم سعودی که طراح یا مجری قتل یک شهروند این کشور بوده‌اند، داده نشده است و ما شاهد تبلیغات اعتدالگرانه طرف‌های مختلف در این موضوع هستیم. [ad_2] Source […]

[ad_1]


از قتل «جمال خاشقجی» بیش از سه هفته گذشته است، ولی هنوز هیچ توضیح مشخصی درباره نقش آمریکا یا ترکیه و یا ماهیت گروه خاصی از رژیم سعودی که طراح یا مجری قتل یک شهروند این کشور بوده‌اند، داده نشده است و ما شاهد تبلیغات اعتدالگرانه طرف‌های مختلف در این موضوع هستیم.

[ad_2]

Source link