دیدار ذوالفقاری با وزیر مهاجرت افغانستان
دیدار ذوالفقاری با وزیر مهاجرت افغانستان

[ad_1] معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در حاشیه اجلاس اکسکام با سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان دیدار و گفتگو کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در حاشیه اجلاس اکسکام با سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرت و عودت کنندگان افغانستان دیدار و گفتگو کرد.

[ad_2]

Source link