دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اروگوئه با رئیس مجلس اروگوئه
دیدار رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اروگوئه با رئیس مجلس اروگوئه

[ad_1] رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اروگوئه با رئیس مجلس نمایندگان اروگوئه دیدار و گفت: وگو کرد. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و اروگوئه با رئیس مجلس نمایندگان اروگوئه دیدار و گفت: وگو کرد.

[ad_2]

Source link