دیدید روزگار امروز، روزگار موشک است
دیدید روزگار امروز، روزگار موشک است

[ad_1] سرویس سیاسی فردا؛ محمد ایمانی در کانال خود نوشت: آمریکا در حمله موشکی به سوریه هیچ دستاوردی نداشته است. اما درباره اصل حمله موشکی، یک ملاحظه مهم وجود دارد: اگر سوریه به اندازه کافی، موشک قدرتمند و بازدارنده داشت، آیا آمریکا جرئت همین عقده گشایی کور را پیدا می‌کرد؟ قطعا نه. یاد کنیم از مرحوم […]

[ad_1]

سرویس سیاسی فردا؛ محمد ایمانی در کانال خود نوشت: آمریکا در حمله موشکی به سوریه هیچ دستاوردی نداشته است. اما درباره اصل حمله موشکی، یک ملاحظه مهم وجود دارد: اگر سوریه به اندازه کافی، موشک قدرتمند و بازدارنده داشت، آیا آمریکا جرئت همین عقده گشایی کور را پیدا می‌کرد؟ قطعا نه.

یاد کنیم از مرحوم هاشمی و آن حرف سست و غلطی که عناصر نفوذی در دهان او گذاشتند و آمریکایی هایی، چون جان کری را ذوق زده کردند. هاشمی، هم خواستار کاهش و انتقال بودجه نظامی به توسعه اقتصادی شده و هم ادعا کرده بود روزگار امروز، روزگار مذاکره و گفتمان است، نه روزگار موشک!

رهبر حکیم انقلاب همان زمان پاسخ این منطق غلط را دادند. در عین حال، گذشت زمان آشکار کرد تنها منطقی که قدرت‌های وحشی دنیا می‌فهمند، زبان قدرت و زور است. اگر هم امروز در مقابل ملت ایران نمی‌توانند هیچ غلطی بکنند، به خاطر همین توانمندی بازدارنده از جمله در حوزه موشک‌های قدرتمند دوربرد و نقطه زن با حجم انبوه و همچنین نفوذ بی بدیل منطقه‌ای است.

آن‌ها که آمریکا را بزک می‌کردند و نمایش قدرت نظامی و انجام رزمایش و رونمایی از شهر‌های موشکی را ماجراجویی می‌خواندند، باید تئوری‌های باطل خود را که در بساط هیچ سیاستمدار دنیا دیده‌ای پیدا نمی‌شود، پالایش کنند و به دور بریزند. باید موشک داشت، فراوان هم باید داشت، توسعه هم باید داد و به رخ دشمن کشید، این، کم هزینه‌ترین روش بازدارندگی است.

[ad_2]

Source link