رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های دانشگاهی چه می‌گوید؟
رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های دانشگاهی چه می‌گوید؟

[ad_1] یکی از نکات ثابتی که تقریباً به صورت منظم و هرساله از سوی رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران تکرار شده است، لزوم نقد و نقدپذیری دولتمردان است. [ad_2] Source link

[ad_1]


یکی از نکات ثابتی که تقریباً به صورت منظم و هرساله از سوی رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران تکرار شده است، لزوم نقد و نقدپذیری دولتمردان است.

[ad_2]

Source link