رئیس قوه قضاییه به محسن اسماعیلی تسلیت گفت
رئیس قوه قضاییه به محسن اسماعیلی تسلیت گفت

[ad_1] رئیس قوه قضاییه درگذشت والده محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس قوه قضاییه درگذشت والده محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان و نماینده مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.

[ad_2]

Source link