راهکار سردار جلالی برای دورزدن تحریم‌ها
راهکار سردار جلالی برای دورزدن تحریم‌ها

[ad_1] رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: ارز رمز‌ها در سیستم مالی و پولی هر کشوری به نوعی کنترل‌گریز هستند، اما در بُعد خارجی می‌توانند برای ما فرصت باشند. [ad_2] Source link

[ad_1]


رئیس سازمان پدافند غیرعامل گفت: ارز رمز‌ها در سیستم مالی و پولی هر کشوری به نوعی کنترل‌گریز هستند، اما در بُعد خارجی می‌توانند برای ما فرصت باشند.

[ad_2]

Source link